Popis: PROWIN CLAR je čiřící kombinovaný tekutý prostředek obsahující želatinu, vyzinu a PVPP. Zlepšuje senzorický vjem vína. Používá se při odkalení moštů a vín. Zajímavých výsledků dosáhnete při potřebě čiření mladých červených vín.

Kód produktu: HA02

Výrobce: HARAPES

Popis: HARMONY RED je kombinovaný čiřící prostředek na bázi vaječného albuminu a práškové potravinářské želatiny. Je doporučený pro ošetření červených vín.

Kód produktu: HA03

Výrobce: HARAPES

Popis: CARBOTEC GE se postará o rychlou a k aroma šetrnou adsorpci rušivých látek v hroznovém moštu. Používá se jako preventivní opatření na odstranění rušivých látek např. zbytků postřiků nebo hnilobných chybných tónů.

Kód produktu: P00609

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: MOSTREIN PORE-TEC je granulovaný bentonit-aktivní uhlí pro preventivní ošetření rmutů a moštů z bílých a červených hroznů a tím k vytvoření čistých tónů vín z poškozené suroviny.

Kód produktu: ER0047

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: FLORACLAIR SENSE odstraňuje selektivně fenolické látky, které jsou zodpovědné za adstringentní a hořké tóny. Díky adsorpci maskovaných komponentů získá senzorika vín na silnějším výrazu.

Kód produktu: ER0046

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: FLORACLAIR ADSORB je práškový produkt k preventivnímu ošetření moštu. Je složen z rostlinného proteinu, celulózy, PVPP a silikátů. Je lehce rozpustný a může se jednoduše rozptýlit v moštu.

Kód produktu: ER0041

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: ERBIGEL FLOT je speciální želatina vytvořena na živočišné bázi pro použití při flotaci u hroznových moštů. Bloomová hodnota této želatiny je 200 a díky tomu je při flotaci zaručen výborný čiřící účinek.

Kód produktu: ER0025

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: VINOGEL CF bezkaseinový kapalný čiřící přípravek s vysokou taninovou afinitou, což má za následek redukci tříslovin. Čiří skvěle mladá vína a umožňuje paralelně s tím zakulacení chutě, stejně tak vylepšení filtrovatelnosti.

Kód produktu: ER0024

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: FERMOBENT-TEC je velmi kypře granulovaný bentonit k ošetření moštu. Je vysoce účinný a má extrémně nízký obsah železa.

Kód produktu: ER0023

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: GRANUCOL FA je aktivní granulované rostlinné uhlí pro speciální kvalitu vína. Má selektivně adsorpční účinky k eliminaci nežádoucích pachů, chutí a barevných změn.

Kód produktu: ER0022

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: GRANUCOL GE je selektivně účinkující granulované aktivní uhlí k absorpci nežádoucích chutí, pachů a barevných změn. Přípravek je vyroben z práškového aktivního uhlí rostlinného původu.

Kód produktu: ER0021

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: KLAR SOL SUPER je vysoce účinný kyselý křemičitý sól určený k čiření, s extrémně vysokou intenzitou náboje. Účinkuje jen společně s bílkovinnými přípravky.

Kód produktu: ER0020

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: SEPORIT je speciálně granulovaný moštový bentonit pro čisté tóny fermentace.

Kód produktu: ER0019

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: HAUSENPASTE je vyzinový gel vyrobený z prvotřídních originálních vyzinových plátků z rybích měchýřů. Vyzina není citlivá na nízkou teplotu čiřeného vína, jako je tomu u želatiny. Osvědčuje se v případě zastaveného modrého čiření a u vín s velmi vysok ...

Kód produktu: ER0018

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: NACALIT PORE-TEC je granulovaný, sodno-vápenatý bentonit určený pro použití v nápojové technologii. Nejlepší flokulační, adsorbční a čiřící účinek.

Kód produktu: ER0017

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: DEGUSTIN je vysoce kvalitní granulovaný, dobře suspendovatelný produkt vyrobený na minerální bázi. Je určený k adsorpci tříslovin pro účinnou harmonizaci chutě nápojů.

Kód produktu: ER0016

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: GERBINOL SUPER je neobyčejně efektivní a při cíleném dávkování současně krášlící prostředek k adsorpci tříslovin. Nezůstává ve víně a je tedy vhodný k poslednímu čiření před plněním. Obsahuje speciální bílkoviny jako je vyzina, mléčná bílkovina a žel ...

Kód produktu: ER0015

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: MOSTGELATINA CF je želatino-kaseinátový derivát na ošetření rmutu a moštu. Vedle příznivého senzorického zlepšení vlastností moštu je velkou výhodou i přirozené odkalení moštu, přičemž se vytváří kompaktnější sediment.

Kód produktu: ER0014

Výrobce: ERBSLÖH

Popis: SENSOVIN je určen především k účinné harmonizaci typů vína odpovídajících chuti moderního konzumenta. Obsahuje vysoce účinný kaseinát draselný, modifikovaný PVPP (Polyclar) a dva různé křemičité adsorbenty.

Kód produktu: ER0013

Výrobce: ERBSLÖH

Čiřící prostředek SILISOL

Skladem
Hmotnost
1 kg, 5 kg, 25 kg
od 138 Kč

Popis: SILISOL je křemičitý roztok, který se používá jako pomocná látka při čiření moštů a vín. Svým působením zvyšuje záporný náboj. Toto umožňuje snížení podílů kalů a zvýšení efektivity ostatních čiřidel.

Kód produktu: P00043

Výrobce: ESSEDIELLE

Čiřící prostředek PVPP 40

Skladem
Hmotnost
1 kg
1.198 Kč

Popis: PVPP 40 je čiřící prostředek sloužící jako prevence před oxidací. Absorbuje selektivním způsobem katechiny a látky odpovědné za hnědnutí bílých a růžových vín. Používá se v celém procesu výroby vína.

Kód produktu: P00041

Výrobce: ESSEDIELLE

Čiřící prostředek OVOGOLD

Skladem
Hmotnost
100 g, 1 kg
od 128,30 Kč

Popis: OVOGOLD je proteinové čiřidlo ve formě velmi jemného prášku. Používá se zejména u vín s dlouhou macerací nebo u vín bohatých na polyfenoly. Používá se u červených vín.

Kód produktu: P00040

Výrobce: ESSEDIELLE

Čiřící prostředek LACTOPOLY

Skladem
Hmotnost
100 g, 1 kg
od 62,90 Kč

Popis: LACTOPOLY je čiřící prostředek určený pro čiření moštů a vín na bázi bentonitu, PVPP a vysoce adsorpční čisté celulózy. Zlepšuje smyslové vlastnosti vín, podporuje barevnou stabilitu. Používá se při odkalení moštů a potřebě čiření vín.

Kód produktu: ES25

Výrobce: ESSEDIELLE

Čiřící prostředek ITIOKOL

Skladem
Hmotnost
100 g, 1 kg
od 187,60 Kč

Popis: ITIOKOL je potravinářská rybí želatina určená pro čiření bílých a růžových vín.

Kód produktu: ES24

Výrobce: ESSEDIELLE

Čiření moštu a vína je zásadní proces při zvyšování kvality vína. Čiřením odstraňujeme hrubé látky, mechanické nečistoty a svíravé látky, které negativné ovlivňují víno. Pomocí přírodních látek nečistoty klesají ke dnu nádoby a následně jsou odstraněny spolu s kaly při stáčení vína.