AZ02

3.780 Kč s DPH

Skladem

ks
DIVOSAN FORTE je prostředek na bázi 15% kyseliny peroctové vhodný především pro studenou dezinfekci ve všech oblastech potravinářského průmyslu, zvláště pak v pivovarství, mlékárenství a v nápojovém průmyslu. Více >>
kontakt +420 720 540 307
Potřebujete poradit?
Po - Pá: od 8:00 do 16:00 h.

Složení:

Peroxid vodíku 15 <30%, kyselina octová 15 <30%, kyselina peroctová 15 <30%.

Popis:

DIVOSAN FORTE je prostředek na bázi stabilizované kyseliny peroctové vhodný především pro studenou dezinfekci ve všech oblastech potravinářského průmyslu, zvláště pak v pivovarství, mlékárenství a v nápojovém průmyslu. Typickými příklady aplikace jsou studená CIP dezinfekce tanků, odstředivek, výměníků, plničů, sudů, potrubních systémů a speciálních výrobních zařízení, dezinfekce vody ve studenovodních sekcích myček láhví, ale i dezinfekce membránových zařízení pro ultrafiltraci a reverzní osmózu. Působí spolehlivě a rychle proti všem skupinám mikroorganismů, včetně sporulujících mikroorganismů a virů. Prostředek je pro membránové aplikace akceptován řadou předních výrobců membránových zařízení. 

Návod:

Pro dezinfekci membránových zařízení se používá Divosan Forte v koncentraci do 0,1 % podle doporučení výrobce zařízení. V aplikačním roztoku je nepěnivý, proto se dobře hodí pro CIP sanitaci a další aplikace. Nesmí být aplikován rozprašovacími přístroji, které pracují s koncentrátem ani přístroji na principu tlakové nádoby (například Divojet). Koncentrát se nesmí míchat s jinými koncentrovanými sanitačními prostředky. Po provedené sanitaci je třeba provést výplach (oplach) čistou vodou.

Dávkování:

25 ml vzorku aplikačního roztoku se odpipetuje do titrační baňky, přidá se 20 ml 25% kyseliny sírové a zředí se 0,1N odměrným roztokem manganistanu draselného (KMnO4) do slabě růžového zbarvení. Dále se přidá 1 ml 10% roztoku jodidu draselného (KI) a 2 ml 1% roztoku škrobového mazu. Titruje se 0,1N odměrným roztokem thiosíranu sodného do odbarvení.
Spotřeba thiosíranu (ml) x 0,101 = aplikační koncentrace Divosan Forte (%).

Upozornění:

Žíravý, oxidující. Způsobuje těžká poleptání.

Skladování:

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě. Uchovávejte odděleně od alkálií, redukčních činidel a hořlavin. Chraňte před znečištěním látkami, které mohou způsobit katalytický rozklad.
Odebraný prostředek nevracejte do obalu.

Dodací podmínky:

Zboží je v režimu ADR. Neposíláme spediční společností.

Ostatní:

Fotografie jsou pouze ilustrační a nemusejí vždy odpovídat skutečnému produktu.

Hmotnost
23 kg
Kontaktujte nás!