Stabilizace FERROPLEX

Na dotaz
415 Kč

Popis: FERROPLEX je určen k zamezení tvorby kovových zákalů. Je vyroben z kombinace upraveného polymeru arabské gumy a kyseliny citrónové. Zamezuje ve víně flokulaci kovů s ostatními složkami nacházejícími se v nápoji.

Kód produktu: ER0026

Výrobce: ERBSLÖH

Stabilizace METAGUM

Na dotaz
Hmotnost
1 kg
717 Kč

Popis: METAGUM je speciálně připravená směs vysoce esterifikované kyseliny metavinné a arabské gumy. Tyto dva komponenty vzájemně provázené umožňují dlouhodobou stabilitu vína vůči krystalickým zákalům.

Kód produktu: ER0027

Výrobce: ERBSLÖH

Stabilizace KUPZIT

Na dotaz
Hmotnost
1 kg
527 Kč

Popis: KUPZIT je přípravek pro odstranění sirovodíkového aroma z vína a dalších kvašených produktů. Obsahuje 2 % citrátu mědi. Pro snadné dávkování a manipulaci je pokrytý speciálním bentonitem a je granulovaný.

Kód produktu: ER0028

Výrobce: ERBSLÖH

Stabilizace ERCOFID

Na dotaz
Hmotnost
1 kg
1.939 Kč

Popis: ERCOFID je chlorid stříbrný nanesený na inertním nosiči. Cílem ošetření je odstranění jakéhokoliv typu sirky nebo sirkových cizích tónů ve víně způsobených sirnými sloučeninami sirovodíku (H2S), disulfidy, merkaptany nebo thioacetáty.

Kód produktu: ER0040

Výrobce: ERBSLÖH